baner

Uzupełnij swój profil tymczasowy

Adres zamawiającego / płatnik (oraz do wysyłki)

Inny adres do wysyłki / odbiorca (jeśli inny niż zamawiającego)

Zostałem poinformowany(a) o przysługującym mi prawie do odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Zapoznałem się z regulaminem sklepu oraz ze stosownym pouczeniem zwierającym więcej szczegółów o przysługujących mi prawach. *